Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις

  1. Η εταιρεία Hartziotis Trading Co Ltd (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») δημιουργεί διαγωνισμό με τίτλο «Maison Castel» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»).
  2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.
  3. H διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 21/12/2020, έως και 28/12/2020. Ο Διοργανωτής μπορεί με σχετική ανακοίνωση στον δικτυακό χώρο του να αλλάξει την διάρκεια του διαγωνισμού.
  4. Όροι συμμετοχής: Όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνετε comment ποιο κρασί ταιριάζει με ποιο φαγητό;
  5. Έγκυρη συμμετοχή θεωρείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό που ακολουθεί τις οδηγίες των όρων και έχει κατατεθεί εντός των ημερομηνιών διεξαγωγής του.
  6. Το δώρο του διαγωνισμού: Δύο τυχεροί θα κερδίσουν από ένα κιβώτιο (6 μπουκάλια) κρασιά Maison Castel της επιλογής τους.
  7. Οι νικητές ανακηρύσσονται μέσω κλήρωσης η οποία θα διεξαχθεί μετά το τέλος του διαγωνισμού στα γραφεία του Διοργανωτή και θα ανακοινωθεί στις 29/12/2020.
  8. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οι εργαζόμενοι της εταιρείας του Διοργανωτή, β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, γ) όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο κατά τη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας.
  9. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στο διαδικτυακό τόπο του Διοργανωτή με ειδική ανάρτηση. Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η δήλωση αληθινών στοιχείων των τυχερών. 
  10. Αυτός ο διαγωνισμός δεν συνδέεται με το Facebook και το Facebook δεν έχει καμία σχέση με τα δώρα και την κλήρωση. Ο αποκλειστικός υπεύθυνος αυτού του διαγωνισμού είναι η Hartziotis Trading Co Ltd.

Καλή επιτυχία! 

[divider_top]

La Japanese Liquers

La Japanese Liquers
La Japanese Liqueurs

The La series of Japanese liquers is comprised of perfectly balanced fruit liquers.

La liquers are imported and distributed in Cyprus by Hartziotis Trading Ltd.

La Tomato Japanese Liqueur
La Tomato Liqueur, 50cl
La Yuzu Japanese Liqueur
La Yuzu Liqueur, 50cl
[divider_top]

Samurai Sake

Samurai Sake
Samurai Sake logo

Samurai Sake is a pure rice sake with absolutely no water or additional alcohol added. This traditionaly distilled, undiluted sake contains 18% ABV and is imported and distributed in Cyprus by Hartziotis Trading Ltd.

Samurai, Sake, 30cl
Sake, 30cl
Samurai, Sake, 72cl
Sake, 72cl
[divider_top]

Kurayoshi Japanese Whiskies

Kurayoshi Japanese Whiskies
Kurayoshi distllery

Hartziotis Trading is honored to import and distribute an extensive range of extraordinary Japanese Whiskys from the Kurayoshi distilery in Cyprus.

Blended Japanese Whisky

Tottori Blended Japanese Whisky, Aged in Bourbon Barrel
Tottori Blended Japanese Whisky, 50cl
Fujimi Blended Japanese Whisky
Fujimi Blended Japanese Whisky, 70cl

Japanese Pure Malt Whisky

The Kurayoshi Pure Malt Whisky, Sherry Cask
The Kurayoshi Pure Malt Whisky, Sherry Cask, 70cl
Pure Malt Whisky, Aged 8 Years, 70cl
The Kurayoshi Pure Malt Whisky, Aged 8 Years, 70cl
The Kurayoshi Pure Malt Whisky, Aged 12 Years
The Kurayoshi Pure Malt Whisky, Aged 12 Years, 70cl
The Kurayoshi Pure Malt Whisky, Aged 18 Years
The Kurayoshi Pure Malt Whisky, Aged 18 Years, 70cl

Japanese Single Malt Whisky

The Matsui Single Malt Japanese Whisky, Mizuara Cask
The Matsui Single Malt Japanese Whisky, Mizuara Cask, 70cl
The Matsui Single Malt Japanese Whisky, Sakura Cask
The Matsui Single Malt Japanese Whisky, Sakura Cask, 70cl
The Matsui Single Malt, The Peated 70cl
The Matsui Single Malt, The Peated 70cl
[divider_top]